Het dragen van een hoofddoek door moslima’s in de westelijke wereld heeft de aandacht gevestigd op de geschiedenis van de zeden en gebruiken in het Westen. Hoe veranderlijk zijn die als het gaat om bloot of bedekt?

Bij haar eerste bezoek aan het in 1852 geopende Victoria & Albert Museum in Londen kwam koningin Victoria oog in oog te staan met een replica van Michelangelo’s David. Ze was diep geschokt door deze onverwachte confrontatie met een mannelijk naakt. Daarna had de directie van het museum honderd jaar lang een vijgenblad bij de hand. Dat werd op het geslacht van David geplakt wanneer iemand van het koninklijk huis op bezoek kwam.

De negentiende eeuw is bij uitstek een preutse eeuw, maar zo’n voorval is tekenend voor wat zich in het algemeen heeft voorgedaan in de lange geschiedenis van naakt en gekleed die Mineke Schipper vertelt in haar boek Bloot of bedekt. Victoria behoort tot de joodse traditie van de ideeën over het naakt. Iets bloots was vernederend, iets...