Vrijdagmorgen, het begin van de verkiezingscampagne van GroenLinks. Voor de deur van hogeschool Avans in Den Bosch hebben zich honderden studenten verzameld. De campagnebus van ‘Femke On Tour’ staat te glanzen in de najaarszon. De verkiezingstune (‘I’m Coming Home Baby’) schalt uit de luidsprekers, er klinkt gejuich wanneer Femke Halsema zelf de bus uit stapt, het podium op.

GroenLinks heeft veel mee, zou je zeggen: een jonge, energieke lijsttrekker, een hippe campagne, een kabinetsbeleid dat roept om een linkse revolte, herlevende aandacht voor het milieu (sinds de film van Al Gore beginnen zelfs Balkenende en Rutte over de ozonlaag).

Wijnand Duyvendak, campagneleider van GroenLinks, staat glimlachend te kijken naar het zonnige tafereel op het plein van de hogeschool. Eerder op de ochtend heeft hij verteld dat hij geweldig goede reacties krijgt op het campagnefilmpje: Femke Halsema rijdt rond in een open sportauto, een stoet hippe, jonge mensen stapt in en uit, borden...