Na veel lof was de beurt aan de blaam voor het Rijksmuseum. Carel Peeters over de misslag van Julian Spalding.

The Poetic Museum is een titel die door K. Schippers bedacht had kunnen zijn, al zou die hem wellicht bij nader inzien toch iets te openlijk ‘poëtisch’ hebben gevonden. Te behaagziek.

Het is een titel die te veel weggeeft. Te veel telling, te weinig showing. Maar tien jaar geleden, toen het boek verscheen, werd ik er door geïntrigeerd. Een heel museum dat voor een doorlopende poëtische tinteling zorgt, dat was niet te versmaden. Ook al heb ik het boek toen gelezen, ik heb er niets over geschreven. Ik begrijp nu waarom. Nu, omdat de schrijver van The Poetic Museum, Julian Spalding, ook de schrijver is van het rare artikel ‘Waarom het Nieuwe Rijks is mislukt’ in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad van vorige week donderdag (11 juli).

In het hoofdstuk ‘Elitism and Populism’ in The Poetic Museum staat dat de conservatoren van musea het publiek...