De minister van Nederland

Directeur Rick d’Ancona drukt zijn gezicht bijna tegen het raam in de gang. Het is even voor tienen en hij wil zien wanneer Maria van der Hoeven de parkeerplaats van zijn school opdraait. De minister van Onderwijs brengt vandaag een werkbezoek aan het Calvijn met Junior College, een vmbo-school in Amsterdam-West.

Als de blauwe auto om kwart over tien in zicht komt, rent hij de trappen af om de minister bij de deur op te vangen. Daar staat ze: klein, tenger, minder nadrukkelijk aanwezig dan je verwacht.

Voor deze school is het belangrijk, zo’n bezoek van de minister. Het Calvijn College is een zwarte school waar veel problemen samenkomen. Leerlingen krijgen onvoldoende steun van thuis, ze spijbelen en bij hun overstap naar het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs, haken ze soms helemaal af. De schoolleiding wil er in de toekomst voor zorgen dat leerlingen niet naar zo’n anonieme ROC-kolos hoeven, maar dat ze voor hun vervolgopleiding gewoon op het...