Kibbelende heren van stand

‘Mijnheer Bolkestein, komt u even op het podium?’ vraagt de gespreksleider aan de in onberispelijk grijs gestoken voormalige Eurocommissaris. Bolkestein, ingeklemd tussen zijn vrouw en de hoofdredacteur van het weekblad Opinio Jaffe Vink, maakt een afwerend gebaar. Geen zin.

Het is zaterdagavond, de stadsschouwburg in Amsterdam. Verspreid door het gebouw staan tafeltjes waar het publiek blind dates kan hebben met theologen, dominees, voormalige gevangenen en juristen. Thema: schuld. In de koninklijke foyer heeft Frits Bolkestein het debat geopend met een verhandeling over een van zijn stokpaardjes: naïeve wereldverbeteraars uit de jaren zestig en zeventig die wegliepen met de leiders van twijfelachtige dictaturen. Natuurlijk blijft Harry Mulisch, die dweepte met Fidel Castro, niet ongenoemd. Maar Bolkestein heeft duidelijk snel nog even een boekje gelezen van de ook aanwezige Bas de Gaay Fortman. Was het niet de PPR-voorman, hoonde Bolkestein, die...