De mollenman

Voetballen op dit terrein is geheel voor eigen risico. Het grasveld veert mee bij elke stap, zelfs na al die droge weken. Geen wonder, vindt Bertus, hij schat dat er minstens zes mollen actief zijn. ‘Je hebt geen idee hoe lang hun gangen zijn.’

Bertus zoekt een paar verse molshopen, maakt de gang vrij en zet vier klemmen in de grond. Twee dagen later komt hij langs om het resultaat te bekijken. Eén fors exemplaar, volledig door de mangel. Geen centje pijn hoor, volgens Bertus kunnen die beestjes vrijwel niets hebben. Een tikje met je vinger tegen hun de kop en ze zijn er geweest.

Met blote handen haalt hij het lijkje uit de klem en slingert het de weilanden in. Over een tijdje, wanneer de grond flink drassig is, wil Bertus nog wel een keer langskomen.

Op zijn oude dag – van de zomer wordt hij vierentachtig – heeft hij tijd genoeg. Dan maakt hij met twintig, dertig klemmen het land gegarandeerd mollenvrij. Trouwens, die mol komt op twee tientjes. Of we moeten...