Een boek van meer dan 750 pagina’s met brieven van de Friese schilder Jan Mankes geeft een nieuwe kijk op deze ‘meester van de verstilling’

Tot de artistieke familie van de Friese schilder Jan Mankes (1889-1920) behoort de zeventiende eeuwse stillevenschilder Adriaan Coorte, de achttiende eeuwse Franse schilder van stillevens en intieme huiselijke taferelen Chardin en de negentiende eeuwse landschapschilder J.H. Weissenbruch.

Heel verschillende schilders uit minstens zulke verschillende tijden, maar verwant vanwege hun verstilde aandacht. Ze lichtten één ding uit hun omgeving en zetten het in het centrum van hun aandacht. Ze maakten het representatief voor wat het is: de kip is bij Mankes ook de Kip. De asperges worden bij Coorte de Asperges. De brioche van Chardin wordt de Brioche. Het landschap van Weissenbruch staat even voor alle landschappen omdat hij alleen de kern van een Landschap heeft geschilderd. Een molen op een landschap van Weissenbruch is de minst...