Hans van der Linde

Eigenlijk was het een vrij onschuldig interview dat huisarts Hans van der Linde (1943) vorig jaar oktober gaf aan dagblad Trouw. De vraag was of de jaarlijkse griepprik wel van nut was. De aanleiding was een artikel in het Geneesmiddelenbulletin waarin werd gesteld dat er geen overtuigende wetenschappelijke aanwijzingen bestaan dat de griepvaccinatie werkt. Van der Linde sloot zich hierbij aan. ‘Er is geen valide bewijs dat jaarlijkse vaccinatie van gezonde ouderen en risicopatiënten effectief is.’

Ook wilde Van der Linde wel iets zeggen over een ander punt van kritiek van de auteur van het artikel in Geneesmiddelenbulletin. Die schreef dat er bewijs was dat de studies naar de werking van de prik die door de farmeceutische industrie zijn gefinanicierd, de neiging hebben om gunstiger uitkomsten te laten zien. Ja, erkende Van der Linde, de macht van de pillenfabrikanten is groot. ‘De grenzen zijn steeds meer opgeschoven, ook door de rol van adviseurs op het...