Gaat de neurowetenschap de geesteswetenschap redden?

Drie jaar geleden publiceerde The New York Times een artikel met de apocalyptische teneur dat de geesteswetenschappen zich in een legitimatiecrisis bevonden.

De grote theorieën (marxisme, structuralisme, psychoanalyse, postmodernisme) hadden hun tijd gehad en er was nog niets voor in de plaats gekomen. Door het ontbreken van een nieuwe theorie, de ‘Next Big Thing’, werd financiering steeds moeilijker en de studenten richtten zich massaal op de ‘harde wetenschappen’. Vooral op de neurowetenschap. Dat is de favoriete wetenschappelijke methode om nu bijna alles in het menselijk gedrag te verklaren. Geheel in die geest wordt het recente initiatief van president Obama om de neurowetenschap te ondersteunen dan ook BRAIN genoemd, de afkorting van ‘Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies’. Het moet net zo succesvol worden als het Human Genome Project waarmee de structuur van het menselijk DNA werd...