De ontvangst van ‘Het land van aankomst’

Zeven jaar na het verschijnen van zijn essay ‘Het multiculturele drama’ heeft Paul Scheffer een boek geschreven met voor bijna iedereen wat wils. Dat blijkt niet alleen bij lezing van Het land van aankomst, maar kan ook geconcludeerd worden uit de twintig serieuze besprekingen die er sinds de presentatie, zes weken geleden, zijn verschenen. In veel van de besprekingen bejubelen de recensenten hun eigen gelijk. Zij vinden hun ideeën over immigratie en integratie tot hun tevredenheid bevestigd in het boek, al liggen die ideeën en dat gelijk soms mijlenver uiteen. Dat besprekers er zo makkelijk mee uit de voeten kunnen is een eigenschap van het boek, een kwaliteit wellicht. Al is ook een grote intellectuele lenigheid een vereiste. Of een blind enthousiasme voor het eigen gelijk.

Dankzij al die projecties laten de besprekingen een goed beeld zien van de huidige stand in het integratiedebat. Zeker als ook nog wordt gekeken naar de...