Zusters en doctors

Woedend riep Marten Kircz van onderwijsvakbond AOb dat Marja van Bijsterveldt met haar zusterdiploma niet over het intellectuele vermogen beschikt om minister te zijn. PvdA-denker René Cuperus deed er in de Volkskrant nog een schepje bovenop. Opmerkelijk standpunt voor heren die zeggen pal voor de emancipatie te staan. En sinds wanneer zeggen diploma’s iets over de kwaliteit van een bewindspersoon? Wie is ook weer de meest gehate onderwijsminister van de afgelopen decennia? Juist. De weledelzeergeleerde dr. ir. Jo Ritzen.