Chinese intellectuelen

Wie heeft wel eens gehoord van Pan Wei, Qin Yaqing, Wang Hui of Zhang Weiying? Het zijn de intellectuelen die in China aan de wieg stonden van het economische wonder van de afgelopen dertig jaar. Mark Leonard, directeur van de European Council on Foreign Relations, kwam op het goede idee om aan de hand van gesprekken met een twintigtal knappe koppen die de Chinese denktanks bevolken te onderzoeken hoe het land zich de komende dertig jaar zal ontwikkelen. Leonard geeft in Wat denkt China? een fascinerend inzicht in de gedachtewereld van het land.

In China zijn geen onafhankelijke media, vakbonden of oppositiepartijen en dus hebben de intellectuelen een grote rol in de meningsvorming. Er zijn twee scholen: nieuw-rechts was de afgelopen decennia het invloedrijkst en pleitte voor vergaande privatiseringen. Nieuw-links staat een grotere overheidsinvloed voor en wijst op milieuvervuiling en corruptie als gevolg van het kapitalisme.

Eén ding is zeker: er zal...