Ideografie van Ian Buruma

Hij heeft altijd een goede hand gehad in het typeren van mensen, groepen of maatschappelijke verschijnselen. Wanneer Ian Buruma bijvoorbeeld schrijft dat neoconservatieven in Amerika denken dat liberalisme iets voor mietjes is, dan duikt vanzelf de hele wereld van vrijemarktabsolutisme, geloofsovertuigingen, militaire uniformen en koude oorlogstaal op. Het is de wereld van hard tegen hard. In vergelijking met deze vertegenwoordigers van de Harde Hand is een liberaal inderdaad een doetje dat wil nuanceren, discussiëren en afwegen. En dan heb je ook al gauw te maken met intellectuelen, een soort die neoconservatieven liever zien gaan dan komen omdat ze de daadkracht frustreren met hun oeverloze deliberaties.

Als personificatie van een neoconservatief van deze snit beschouwt Buruma Norman Podhoretz, de Amerikaan die zich in de jaren zestig van liberal tot neoconservatief transformeerde en het tijdschrift Commentary oprichtte. Sindsdien is dit het orgaan van...