Op de opiniepagina’s van Trouw en NRC Handelsblad en in Filosofie magazine duikt regelmatig de naam van de filosoof Sebastien Valkenberg op, schrijver van Het laboratorium in je hoofd en van het zojuist verschenen Op denkles. Valkenberg is een goed geïnformeerde scepticus, maar in Op denkles ziet hij toch het nodige over het hoofd.

Je kunt niet zeggen dat Sebastien Valkenberg niet op de hoogte is van wat zich in de wereld afspeelt. Ook de wereld van de filosofie is voor hem geen onbekend terrein. En toch voert hij in zijn nieuwe boek Op denkles een achterhoedegevecht. Hij is op allerlei manieren bezig het postmoderne denken te bestrijden, een richting in de filosofie die in de jaren negentig van de vorige eeuw al niet meer zo serieus werd genomen. De opkomst van het fundamentalisme en de terreuraanslag op de Twin Towers in New York in 2001 deden de deur dicht.

De dooddoener dat iedereen zijn eigen waarheid zou hebben staat niet op zichzelf, maar voor een heel...