De ‘manager’ is de laatste jaren uitgegroeid tot een kille regelaar van bovenaf, los van waar het in een bedrijf of organisatie echt om gaat. Hij is van familie van de bureaucraat. Over de manager en de bureaucratie schreef de filosoof René ten Bos een boek.

Bureaucratie is synoniem met saai, een monster met tentakels waar je niet in terecht moet komen.Bureaucratie is geen onderwerp dat warme gevoelens oproept. De eerste associaties gaan in de richting van uitgestrekte kantoortuinen met employees die half verscholen achter triplex wandjes zitten te werken. Ook komen er reusachtige vierkante gebouwen in je op, kafka-achtig ondoordringbaar. Bureaucratie is synoniem met saai en afschrikwekkend, een monster met tentakels waar je niet in terecht moet komen. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat iemand zegt bureaucratie ‘fascinerend’ te vinden, zoals de filosoof René te Bos doet in zijn boek Bureaucratie is een inktvis.

Getuige zijn eerdere boek Water, een geofilosofische...