Trots maakte staatssecretaris Sharon Dijksma in juni 2013 bekend dat de Europese Unie mede door haar inzet een principeakkoord had bereikt over de hervorming van het landbouwbeleid. Na de melkquota zouden ook de suikerquota verdwijnen, en de landbouwsubsidies zouden veel meer dan voorheen worden ingezet om vergroening te stimuleren. Er was een ‘grote stap naar duurzame landbouw’ gezet, meende de staatssecretaris.

In het persbericht werd met geen woord gerept over een maatregel in het akkoord waar Nederland óók mee had ingestemd: verhoging van het budget van de EU-programma’s voor schoolmelk en schoolfruit van 90 naar 150 miljoen euro per jaar.

Geen wonder dat de staatssecretaris het schoolfruit verzweeg. Nog geen week eerder had minister Frans Tim­mermans namens het kabinet een lijst van 54 ‘actiepunten’ gepresenteerd om bevoegdheden uit Brus­sel terug te halen. Punt 25: ‘Nederland bepleit het afbouwen van EU-programma’s voor schoolmelk en schoolfruit.’ En nu...