Filosofie / ‘Je moet je leven veranderen’

In 1907 zag de Duitse dichter Rainer Maria Rilke in het Louvre een van de beroemde gehavende beelden die ons uit de Klassieke Oudheid zijn overgeleverd: de torso van Apollo. Hij schreef er een gedicht over waarin hij zich voorstelt wat aan het beeld ontbrak. Wat er rest van het lichaam is voor hem genoeg om zich het volmaakte geheel voor te kunnen stellen. De torso ‘gloeit als een kandelaar’. Het zien van het onvolkomen lichaam, dat desondanks volmaaktheid uitstraalt, roept het verlangen op om zijn leven te verbeteren en te veranderen. Het is alsof hij zijn eigen onvolmaaktheid er in ziet. Het spoort hem aan om zichzelf aan te pakken. ‘Du musst dein Leben ändern’ luidt de laatste zin van het gedicht.

Wereldwijde crisis

Gedichten zijn vrij zwevende suggesties over het bestaan. Ze kunnen voor alles gebruikt worden, als het maar vruchtbaar is. Vandaar dat Peter Sloterdijk het gedicht van Rilke, en speciaal de laatste zin, kon gebruiken...