Geschiedenis / Nationalistische wereldverbeteraars

De Amerikaanse president Woodrow Wilson reisde in 1919 af naar het door oorlog verscheurde Europa. In Genua, de geboortestad van Chris­tof­fel Columbus, hield hij een toespraak. ‘Het is een plezier,’ zei de president, ‘om deelgenoot te zijn van het realiseren van de idealen waaraan hij zijn leven heeft gewijd.’ Wilson doelde niet op Columbus, maar op diens stadsgenoot, de architect van Italië en apostel van het nationalisme Giuseppe Mazzini (1805-1872).

De Italiaan speelt een belangrijke rol in Governing The World van historicus Mark Mazower. Fraai beschrijft hij erin opkomst en ondergang en wederopstanding van het streven naar internationale samenwerking.

Daarbij prikt hij een reeks hardnekkige mythes door. Een ervan is de suggestie – vaak gedaan door conservatieven – dat meedoen op het wereldtoneel ten koste gaat van nationale soevereiniteit. Volgens de Brit is het tegendeel waar: vanaf de negentiende eeuw gingen...