Nu De denker van Rodin gerestaureerd is en weer in volle glorie in het Singer Museum in Laren staat, is het de vraag waar de De denker eigenlijk aan denkt. Omdat hij in vijftig kopieën over de wereld is verspreid als afzonderlijk beeld, ontgaat het de meeste mensen dat hij oorspronkelijk bedoeld was om boven De poort van de hel te staan, een deur die Rodin in 1880 ontwierp voor een nieuw museum in Parijs, dat er nooit van is gekomen. Die deur ging bestaan uit 187 gekwelde naakte figuren, verdoemden die in de hel terecht waren gekomen omdat ze hun hartstochten niet konden bedwingen. Aan elk beeld van Rodin is te zien wat er in de figuur omgaat. Dat is waar De denker aan denkt: dat mensen altijd de strijd met hun hartstochten moeten aangaan, en dat gevecht verliezen.

Lees meer over ‘De denker’ in Carel Peeters’ literaire kroniek op vn.nl/boeken/republiek en volgende week in VN in een reconstructie van de diefstal en restauratie