Binnenland

De tragiek van de vliegramp in Tripoli confronteerde de Haagse politiek weer eens met haar achilleshiel: hoe om te gaan met de emoties van het volk? Sinds de Fortuyn-revolte in 2002 is Den Haag beducht voor het verwijt de ‘stemming in het land’ te negeren. Intussen vertoont het volk de groeiende behoefte verdriet en woede collectief te uiten: er gaat geen maand voorbij of er wordt wel ergens een stille tocht georganiseerd. ‘We zijn in Nederland de afgelopen jaren wat sneller geëmotioneerd,’ zegt de Tilburgse socioloog Gabriël van den Brink. ‘Dat is een feit waar de politiek mee om zal moeten gaan.’

De PVV voelde de stemming na ‘Tripoli’ in ieder geval haarfijn aan en riep als eerste op de verkiezingscampagne tot na het weekeinde stil te leggen. Crisisoverleg volgde tussen de campagneteams van de grote partijen. ‘Na Wilders konden we niet achterblijven,’ aldus een insider. Conclusie van het beraad: verlenging van de campagnestop tot maandag, ‘uit piëteit met de...