Ook als is het een relatief onzichtbaar beestje, de betekenis van de bij voor het produceren van groente en fruit moet niet worden onderschat. Maar de bijenstand loopt hard achteruit. Red de bijen.

‘Geen enkel dier werkt zo hard voor ons als de bij’, weet elke bioloog, en toch worden de bijen in hun voortbestaan bedreigd. In Het lied van de honing, de door Cossee uitgegeven ‘cultuurgeschiedenis van de bij’ somt Ralph Dutli de cijfers nog maar eens op: de economische waarde van de bijen wereldwijd is meer dan 150 miljard per jaar. Wereldwijd wordt 80 procent van alle bloeiende planten bestoven door insecten, waarvan 85 procent door honingbijen. Bij fruitbomen is dat 90 procent. Alleen de graangewassen (60 procent van de landbouw) zijn niet van insecten afhankelijk. Voor de resterende 40 procent is de bij de hoofdfiguur in de stuifmeeloverdracht.

Schilderij van Jan van Kessel. Onder de donkere vlinder de bij
Schilderij van Jan van Kessel. Onder de donkere vlinder de bij

Deze feitenworden weer eens opgelepeld (ook door Greenpeace voor...