De beroerde toestand waarin de wereld verkeert geeft genoeg stof tot schrijven. Maar de een slaagt daar beter in dan de ander, bewijst het hamerende Wat op het spel staat van doemdenker Philipp Blom. 

Apocalyptische droom

De Duitse historicus Philipp Blom denkt dat mensen pas na een geduchte apocalyptische droom tot bezinning komen en toegeven dat de toestand van de wereld erbarmelijk is. De volgende ochtend zouden ze, glazig voor zich uitkijkend, vol schrik begrijpen dat ze dringend moesten gaan handelen en overgaan tot noodzakelijke veranderingen. Dat Blom de toestand in de wereld in apocalyptische termen ziet verklaart de felheid van zijn boek Wat op het spel staat. Hij is een Kassandra die waarschuwt voor de op handen zijnde rampen als er niets gedaan wordt: de digitalisering en automatisering die honderduizenden banen gaat kosten, de verrechtsing die voor een autoritaire politiek gaat zorgen, de opwarming van de aarde die tot zeespiegelstijging leidt, het aanhoudende...