Zwijggeld

Om haar de mond te snoeren, betaalde een Nederlandse advocaat 112.500 euro aan een ex-cliënt met wie hij een seksuele relatie had. De raadsman voerde het zwijggeld voor de vrouw op als aftrekbare bedrijfskosten. Daar wilde de belastingrechter van het hof in Den Bosch niet aan. ‘Het aangaan van een dergelijke relatie is het toegeven aan of streven naar persoonlijke behoeftebevrediging, hetgeen uitsluitend plaatsvindt in de privésfeer en naar zijn aard geen verband houdt met de door belanghebbende uitgeoefende onderneming.’