Veel conservatieven in de VS geloven nog steeds niet dat de aarde opwarmt.

Op het laatste moment lijken de Amerikaanse president Obama en zijn ambtgenoot Hu Jintao de komende klimaatonderhandelingen in Kopenhagen nieuw leven in te blazen. In tegenstelling tot eerdere berichten dat een akkoord onhaalbaar zou zijn, zeggen beide leiders nu dat ze streven naar een uitkomst waarbij alle kwesties die spelen in de onderhandelingen worden gedekt. Mooie woorden, maar vertegenwoordigers van de milieubeweging wijzen erop dat de twee landen die samen verantwoordelijk zijn voor veertig procent van de wereldwijde uitstoot van CO2, de komende weken echt met concrete voorstellen moeten komen.

Om geloofwaardig te zijn in Kopenhagen, zal Obama ook in eigen land nog tegenstand moeten overwinnen. Sceptici dreigen vergaande voorstellen om broeikasgassen met twintig procent te verminderen, te torpederen in de senaat. Onlangs is een wetsvoorstel van die strekking weliswaar aangenomen in de...