Essay / Darwin was geen darwinist / Kanttekeningen bij de evolutietheorie

Toen Darwin zichzelf er eindelijk van overtuigd had dat de levende wezens niet in één keer geschapen waren door een God, maar zich hadden ontwikkeld uit minieme organismen, schreef hij in januari 1844 aan Joseph Hooker dat hij het gevoel had daarmee een moord te bekennen. Het was de moord op God, tot die tijd voor de meeste mensen de schepper van alles op de aarde. Ook voor de geleerden die zich met natuur en biologie bezighielden in Cambridge toen Darwin er studeerde. Die lazen net als Darwin de boeken van de achttiende-eeuwse theoloog William Paley die zijn invloed tot diep in de negentiende eeuw deed gelden.

De natuurtheoloog Paley legde uit dat de wereld zo ingewikkeld in elkaar stak dat er wel van een intelligente ontwerper sprake moest zijn. Hij gaf het voorbeeld van een horloge dat hij ziet liggen. Wanneer iemand hem zou vragen hoe het daar terecht was gekomen, zou hij zeggen dat het onmiskenbaar is...