Een ding was tijdens de D66-campagne in 2014 zeker: al die hoogopgeleide jonge ouders in de stad hadden er schoon genoeg van dat PvdA-wethouders voor hen wilden bepalen naar welke basisschool hun kind moest.

Hoe zou voormalig wethouder en PvdA-lijsttrekker Pieter Hilhorst kijken naar de worsteling van zijn opvolgster Simone Kukenheim, de beschadigde Amsterdamse onderwijswethouder die rapporten over het geslaagde onderwijsbeleid van Lodewijk Asscher en Hilhorst onder de pet hield?

Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, die uitliepen op een grote nederlaag voor zijn PvdA, kwam het CPB ook al met cijfers. Die leken erop te wijzen dat het onderwijsbeleid van Asscher en Hilhorst niet had gewerkt. Ondanks de sterke daling van het aantal zwakke scholen had Amsterdam het relatief slechter gedaan dan gemeentes elders in het land. In zijn boek De Belofte, over zijn mislukking in de politiek, plaatst Hilhorst vraagtekens bij die CPB-cijfers. En de rapporten die wethouder...