Literaire berichten

Uit hun verband gerukte citaten vormen een hardnekkige kwelgeest voor recensenten. Vaak moeten die hun uiterste best doen om niet misleidend geciteerd te worden op de achterflappen van boeken en het promotiemateriaal van uitgevers. Schrijf daarom nooit: ‘Hoewel het een prijzenswaardige poging is om een nieuwe Multatulibiografie aan te vangen, is dit gedrocht een regelrechte belediging voor de lezer.’ Het risico bestaat dat even later ergens staat: ‘Prijzenswaardig!’ – Vrij Nederland.

Nu een echt voorbeeld. Op de achterflap van het nieuwe boek van Marianne Thieme prijkt een waarlijke aubade: ‘Thieme toont zich in menig opzicht een waardige opvolger van Nobelprijswinnaar Al Gore.’ Was getekend: Vrij Nederland.

Doch citeren we de hele alinea, dan staat daar: ‘Gore nam het bij het verkondigen van zijn ongemakkelijke waarheid niet altijd even nauw met die waarheid. Thieme betoont zich in menig opzicht een waardige opvolger van de Nobelprijswinnaar. In de film...