Het lijkt een vereiste te zijn: bij het presenteren van een regeerakkoord doen de partijleiders graag zo amicaal mogelijk. Er wordt geglimlacht, gegrinnikt en op elkaars schouders geslagen. Zie de presentatie van Balkenende-IV, drieënhalf jaar geleden op het Catshuis. En zie ook de presentatie van de Britse regering in mei dit jaar. David Cameron en Nick Clegg waren tijdens hun persconferentie zelfs zo intiem, dat hun samenwerking tegenwoordig smalend ‘the Brokeback Coalition’ wordt genoemd – naar de bekende film.

Bij de presentatie van het concept-regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen, vanmiddag in de Noenzaal van de Eerste Kamer, was het niet anders. Aanstaand premier Mark Rutte lachte veel. Hij sprak over het CDA als ‘een trotse partij’, terwijl aanstaand vice-premier Verhagen glimmend toehoorde. Verhagen op zijn beurt zei dat ‘iedere christendemocraat zich in dit akkoord kan herkennen’ terwijl Rutte instemmend knikte. Zelfs Geert Wilders, toch niet...