‘Hoe te leven?’ van Sander Pleij. Chris de Stoop leert in zijn nieuwe boek, Dit is mijn hof: we moeten beter koesteren wat we wegdoen.

‘Ma is kapot, die komt nooit meer goed,’ zegt de broer van Chris de Stoop. In de volgende bladzijden van Dit is mijn hof beschrijft De Stoop de teloorgang van de boerderij van zijn ouders. Ma takelt in rap tempo af, broer woonde nog altijd samen met haar maar verkiest een snellere dood en hun geboortestreek valt ten prooi aan ‘groene mannen’ die onteigende boerderijen en land omzetten in nieuwe natuur. Veelal ten compensatie voor de gebiedsuitbreiding van de haven van Antwerpen (Doel) en de uitbaggering van de Schelde (Hedwigepolder.)

Ellende.

De Stoop noteert de ongevoelige wijze waarop de boeren worden verdreven. Hij bezit de gift van het goede schrijven en daarom gaat het over vaarzen die pletsend pissen en schijten, over achterkwartier, pekelkuip, drijfmest, mestvloed en hakselmaïs. Mooie woorden die botsen op het ambtelijke...