Economie

‘China is een draak die vooral door zichzelf in beslag wordt genomen,’ schrijft chef economie van de Volkskrant Fokke Obbema in zijn met vaardige pen geschreven China en Europa. Angst voor ‘het gele gevaar’ en krantenkoppen als ‘De Chinezen komen’ zijn volgens hem onzin. We moeten eerder vrezen voor ‘De Chinezen komen niet’, als investeringen in ons door crisis en politieke instabiliteit geplaagde werelddeel uitblijven. Obbema’s zoektocht levert een panoramisch overzicht op van de verhoudingen tussen Europa en China. Belangrijkste pleidooi: Europeanen moeten hun arrogantie laten varen en proberen China echt beter te leren kennen. De toonhoogte waarop Europa standpunten inneemt over bijvoorbeeld de arrestatie van kunstenaar Ai Weiwei acht Obbema ‘ongepast’ nu we niet langer de dominante machtsfactor zijn. Hij pleit voor een ‘nuchtere houding’, dus geen ‘naïef vertrouwen’, maar ook geen overgave aan ‘vijanddenken’, vasthouden aan eigen waarden, zonder achterdocht. Zo zal...