In het midden van de jaren zestig maakten Nederlandse schrijvers voor het eerst kennis met het werk van het Pools-Engelse echtpaar Stefan en Franciszka Themerson (1910-1988). Ze bleven hen trouw.

Een bescheiden Pools-Engelse schrijver, denker, filmer en vormgever die tot een kunstenaar wordt bij wie zo veel Nederlandse schrijvers en kunstenaars zich thuis voelen dat je kunt spreken van een school: de Themerson School. Willem Frederik Hermans, Rudy Kousbroek, Nicolaas Matsier, Tom van Deel, Anneke Brassinga, Emiel van Moerkerken, Doeschka Meijsing, Marja Brouwers, Elmer Schönberger, Freddy de Vree, Gust Gils, Gerrit Krol, Willem Otterspeer, K. Michel, K. Schippers, Erik van Zuylen, Henk Pröpper, C. Buddingh’ en Hugo Brandt Corstius werden allemaal verrast toen ze kennismaakten met de speelse intelligentie van Stefan Themerson.

Stefan Themerson werd in de jaren vijftig als eerste opgemerkt door schrijver en fotograaf Emiel van Moerkerken. Daarna waren het de Vlamingen Freddy de...