Het schrijven van brieven was voor Erasmus (1466-1536) de manier om met de geestelijke en filosofische elite van Europa contact te onderhouden. Hij schreef er soms wel veertig per dag. Deel 14 (van de 23) van zijn correspondentie is nu verschenen.

Erasmus is tijdens zijn leven getooid met menige vererende titel in de categorie ‘Prins der schone letteren’ of de ‘Geleerdste man van Europa.’ In de jaren 1514-1517 was hij, onder meer met zijn Adagia en Lof der zotheid, de meest gepubliceerde levende schrijver van Europa. Dat hij dat in 1518 niet meer was kwam door Luther, die in 1517 zijn 95 Stellingen in Wittenberg bekend had gemaakt en met zijn eerste stelling het hele leven tot een boetedoening had verklaard. Dat, en zijn aanval op welig tierende aflatenhandel van de bisschoppen,  wilde men kennelijk graag lezen. Daar liet hij het niet bij. In de jaren 1518-1519 schreef Luther vijfenveertig werken en werkjes en werd daarmee tot de meest uitgegeven schrijver van Europa...