Sontags verwoeste en sterke ego

Zoals er foto’s zijn van Greta Garbo waarbij je er het zwijgen toe doet, zo zijn er foto’s van Susan Sontag die voor zichzelf spreken. Daarop is ze de iconisch aantrekkelijke, intelligente, sterke, met moderne literatuur en kunst samenvallende essayist. Persoonlijkheid, schoonheid en kunst komen bij elkaar, alsof het Mooie, Goede en Ware echt bestaat. Denk aan de foto van Thomas Victor waarop Sontag met een knie opgetrokken op een vensterbank ligt met op de achtergrond New York. En aan de foto van Jerry Bauer waarop ze van de camera wegkijkt die op As Consciousness is Harnessed to Flesh staat, het nu verschenen tweede deel van haar dagboek over de jaren 1964-1980.

Deze foto’s zijn van de schrijfster van Against Interpretation, het boek waarin Sontag pleitte voor een ‘new sensibility’ waarin al haar zintuigen zouden worden aangesproken door literatuur, film, fotografie, dans en kunst. Er moest niet meer zwaarwichtig geïnterpreteerd worden. Dit was...