Ver is ver genoeg voor Franzen

Jonathan Franzen, de schrijver van de roman Vrijheid waarin lezers pijnlijk worden geconfronteerd met de minder aangename kanten van hun meest gekoesterde bezit, de vrijheid, heeft ook een talent voor spraakmakende essays. In 1996 schreef hij in Harper’s Bazaar een ruim vijftig pagina’s tellend stuk over de toestand van de Amerikaanse roman en zijn eigen maar niet lukkende poging om het persoonlijke en het maatschappelijke op een lucide manier in een roman te verbinden. Het essay (in bekorte vorm te vinden in zijn boek De kunst van het alleen zijn) sneed diep, in hemzelf en in de status van de Amerikaanse cultuur. In elk interview kwam het daarna ter sprake, tot het hem in 2002 met De correcties lukte de bedoelde tragisch realistische roman te schrijven. En in 2010 nog eens met Vrijheid.

Het nieuwe spraakmakende essay zou wel eens ‘Farther Away’ kunnen zijn, het titelstuk van zijn nieuwe boek met essays, herinneringen en reisverslagen. Het essay, dat...