Literatuur bestaat!

Toen de Engelse literatuurwetenschapper en cultuurcriticus Terry Eagleton in 1983 zijn boek Literary Theory publiceerde, ontkende hij daarin dat literatuur van zichzelf duidelijke eigen­schappen en kwaliteiten zou hebben. Die zaten niet in een roman of gedicht, die werden door de lezer of de criticus toegekend. Deze theorie heeft een tijd school gemaakt onder de naam ‘receptie-esthetica’ en werd ook een onderdeel van ‘culturele studies’. Helemaal verdwenen is zij nog niet. In zijn boek Staande receptie blijkt Jos Joosten hem onverkort aan te hangen. ‘Literaire waarde is geen objectief en autonoom gegeven,’ schrijft hij, ‘maar het gevolg van een proces van toekenning.’ Literatuur zit niet in een roman of gedicht, maar is een ‘Sozial­sys­tem’, zegt hij.

In 1983 schreef Eagleton in Literary Theory nog dat literatuur eenvoudig de naam was die de bourgeoisie in de negentiende eeuw aan bepaalde teksten had gegeven waarvan ze wilde dat die een esthetische status...