Vrij zijn volgens de SP

In Op zoek naar vrijheid. Een filosoof in de politiek van het Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij Ronald van Raak wordt veelzeggend gegoocheld met de woorden progressief en conservatief. Aan het eind van zijn boek wordt Van Raak geïnterviewd door NRC Handelsblad-redacteur Pieter van Os. Als een advocaat van de duivel suggereert Van Os dat de SP conservatief is omdat ze niet voor verandering zou zijn. Het zou progressief zijn om publieke diensten te privatiseren, de sociale zekerheden aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en de arbeidsmarkt te flexibiliseren. Blijkbaar is de veranderde betekenis van ‘progressief’ al bijna door iedereen geaccepteerd, want Van Raak gaat er serieus op in. Hij vindt dat die zogenaamd progressieve privatiseringen juist ‘reactionair’ zijn.

Toch onthult dit gegoochel wel iets. De SP staat gunstig in de peilingen, maar er is kennelijk toch een algemeen gevoel dat het ouderwets is om nog op dezelfde manier over de...