Zouteloze woorden

In Oplevingen van het denken, het boek van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum over de intelligentie en tragiek van menselijke emoties, is een grote rol weggelegd voor Marcel, de hoofdpersoon van Marcel Prousts romancyclus Terug naar de verloren tijd. Hij wordt door Nussbaum gebruikt om de aard, het belang en de kracht van emoties mee te illustreren. Aan Marcel laat Nussbaum zien hoe groots, obsessief en onmaatschappelijk liefde en erotiek kan zijn. Dat Marcel ontvlamt voor het meisje Albertine betekent dat zij bezit van hem neemt, hij wordt buitensporig afhankelijk van haar. Zijn hele emotionele huishouding wordt overhoopgegooid: ‘Zelfs het kloppen van zijn hart lijkt niet van hemzelf, maar iets dat zij hem kan geven of onthouden.’ Hij vergeet de rest van de wereld, hij wordt een emotioneel egoïst.

Oplevingen van het denken verscheen in 2001. De laatste tien jaar is Nussbaums belangstelling verschoven van literatuur, psychologie en filosofie naar grote...