Cognitief libido

Grandeur en misère van de emancipatie heette de lezing die Gerrit Komrij op 8 mei zou houden voor het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die ging niet door omdat hij ziek was geworden. Volgens de samenvatting vroeg Komrij zich in de lezing af of de emancipatie niet is doorgeschoten en of de verheffing van het volk, die zo lang het ideaal was geweest van de sociaal-democratie, niet was gekaapt door populisten om er een neerdaling van het volk van te maken: door mensen louter naar de mond te praten en zoet te houden met plat vermaak. De intellectueel die zich verre wil houden van deze neerdaling wordt niet meer serieus genomen. De gelijkschakeling op het culturele kleuterniveau is nu de nieuwe norm. Komrij vroeg zich af of een nieuwe emancipatie nodig is en of de literatuur daarin een rol kan spelen.

Dat ook Komrij het over doorgeschoten culturele nivellering wilde hebben, geeft aan dat de nood hoog is. Ook het onderwijs wordt er door...