Hekking aan de macht

Er was een tijd dat dichters zich nog in hun eentje terug konden trekken om in betrekkelijke afzondering te broeden op hun beste gedachten en mooiste zinnen. Maar ook dichters worden nu verondersteld zich te kunnen presenteren. De mens die niet op de voorgrond wil staan, raakt uitgestorven. De vergelijking is onontkoombaar: hoe onappetijtelijk hij er ook uitziet, het zijn de moderne afsplitsingen van wethouder Hekking die het nu voor het zeggen hebben, op het werk, in de vergaderzaal, op de feestjes, onder vrienden en natuurlijk op Face­book. Het extraverte karakter is het huidige ideale menstype. ‘Coming out’, tevoorschijn komen, heeft een veel bredere betekenis gekregen dan alleen het uit de kast komen van homoseksuelen. Het is alsof iedereen zijn eigen spreekstalmeester is geworden en zich bij elke verschijning in het openbaar presenteert alsof het om een circusact gaat.

Men zet zichzelf in de etalage. Jezelf kunnen presenteren is nu het eerste wat er van...