Seksuele prehistorie

In haar mentaliteitsgeschiedenis van de negentiende eeuw De gemaskerde eeuw vertelt Marita Mathijsen in het hoofdstuk over de seksuele zeden het verhaal van de huwelijksdag van Caroline van Loon. Die ging in 1857 trouwen met Maurits van Lennep, de zoon van de schrijver Jacob van Lennep. Wanneer haar zusters haar komen helpen bij het aantrekken van de bruidsjurk, treffen ze Caroline vrolijk zingend in bed aan. Dat vonden ze nogal onbetamelijk voor zo’n plechtige dag. Ze besloten Caroline voor te lichten over wat haar te wachten stond. Wat Caroline te horen krijgt, is funest voor haar vrolijkheid: ‘De hele verdere mooie dag was ze stil en teruggetrokken.’ Over de huwelijksnacht weten we niets, maar de huwelijksreis naar Duitsland werd een mislukking. Pas vele jaren later vertelde Caroline aan haar man Maurits waarom ze op de huwelijksdag en daarna zo terneergeslagen was geweest. De zusters hadden haar verteld dat er die nacht iets verschrikkelijks met haar...