In Tumortown

Christopher Hitchens, de Engelse, in Amerika wonende columnist en polemist die in december vorig jaar overleed, kreeg op dezelfde dag te horen dat hij slokdarmkanker had en dat zijn boek met memoires Hitch 22 op de bestsellerlijst van The New York Times was gekomen. Het treurige bericht werd daardoor vrij snel publiek. Hitchens werd geen zieke die zijn ziekte in anonimiteit kon ondergaan. Hij kreeg te maken met een vloedgolf aan medeleven, en niet alleen van empathische aard. Tijdens de anderhalf jaar die hij nog te leven had, schreef hij een paar keer over zijn toestand in Vanity Fair, stukken die nu in boekvorm zijn uitgegeven onder de door hemzelf nog bedachte titel Mortality.

In Ilness as Metaphor beschreef Susan Sontag kanker in oorlogstermen als een ‘ruthless, secret invasion’. De strijd tegen tuberculose was gewonnen, de oorlog tegen kanker was in volle gang. Christopher Hitchens is bereid om zich aan alle denkbare experimenten te onderwerpen om de ziekte...