Žižeks impasse

Met het jaar in de titel van zijn nieuwe boek The Year of Dreamimg Dangerously bedoelt de Sloveense filosoof Slavoj Žižek 2011: dat is het jaar van grote gebeurtenissen als Occupy Wall Street, het begin van de Arabische lente, de demonstraties in Athene, de rellen en het vandalisme in Londen en de massamoordenaar Breivik in Noorwegen. Geen van deze gebeurtenissen is aanleiding geweest voor ook maar het begin van een positieve ontwikkeling, maar voor Žižek is het feit dat er iets van drastische aard op grote schaal gebeurde genoeg om visioenen van ‘een nieuwe politieke realiteit’ te krijgen. Žižek begint ‘gevaarlijk te dromen’ van grote veranderingen wanneer er iets in de richting van revolutie plaatsheeft.

Deze behoefte aan een alles omverwerpende verandering heeft natuurlijk te maken met Žižeks afkeer van het kapitalisme, maar ook met de volgens hem daaruit voortgevloeide slappe, toegeeflijke, hedonistische samenleving waarin men zich wentelt in...