Zoals bekend heeft de menselijke soort volgens Sigmund Freud drie keer met een krenking van zijn ijdelheid te maken gehad. In zijn ­Inleiding tot de psychoanalyse schrijft hij dat de eerste krenking plaatshad toen Coper­ni­cus ontdekte dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is. De aarde bleek maar een nietig deel van de kosmos. De tweede krenking deed zich voor toen Darwin ontdekte dat de mens niet van goddelijke oorsprong is, maar afstamt van het dierenrijk. Voor de derde krenking zorgde Freud zelf. Hij had ontdekt dat de mens geen baas in eigen huis is, maar afhankelijk van wat zich in zijn onbewuste afspeelt.

Volgens Jos de Mul, de schrijver van het Maand van de Filosofie-essay Kunstmatig van nature: onderweg naar Homo Sapiens 3.0 hebben we in ons ‘tijdvak van de robot’ met een nieuwe krenking te maken. De robotica, de wetenschap van de robot, pepert ons in dat de kunstmatige machines ons allang voorbij zijn gestreefd. Die robots gaan hun eigen leven leiden....