Tegen de grabbelton

Bij filosofie wordt nog vaak gedacht dat ze een zuster is die een arm om de naar wijsheid zoekende mens legt. Er zijn ook genoeg boeken waarvan de titel je als een geparfumeerde zakdoek tegemoet komt, al vallen ze in de praktijk tegen: van Boethius’ De vertroosting der wijsbegeerte tot de moderne versie daarvan, Alain de Bottons De troost van de filosofie. Je zou denken dat Schuldgevoel, het essay dat speciaal geschreven is voor de Maand van de Filosofie, enigszins tegemoet zou komen aan de behoefte aan troost in tijden van crisis, maar Coen Simon behoort allerminst tot de leerschool van Alain de Botton.

Coen Simon is een anti-maakbaarheidsfilosoof. Dat is iemand die niet zoveel ziet in een al te rationele omgang met het leven. Plannen, voorspellen, uitstippelen, formatteren, inkaderen, economiseren, controleren – het zijn allemaal woorden en begrippen die soms onvermijdelijk zijn, maar ze zijn er volgens Simon niet om te overschatten. Hij heeft ook weinig...