Een literair econoom

Dat Hamlet niet weet of hij de moord op zijn vader moet wreken, bezorgt hem een verlammende twijfel. Zijn filosofische instelling en besluiteloosheid leiden tot fantasieën over heroïsche daadkracht die hem uit de knoop zullen halen. Zo veel akelige twijfel wens je niemand toe, maar de Amerikaanse econoom, politicoloog en essayist Albert Hirschman had er geen probleem mee. Hij wilde aantonen dat Hamlet het verkeerd had wanneer hij twijfel alleen maar als een hel zag, en niet als een bron van mogelijkheden. Hirschman (1915-2012) was een ‘possibilist’, iemand die zijn vernuft in dienst stelde van het vinden van vruchtbare uitwegen. Hij wordt dan ook beschouwd als bron van het begrip ‘exit strategy’. Het is verfrissend te zien dat een ontwikkelingseconoom, wat Hirschman ook een tijd was in Colombia, zowel Montaigne als Machiavelli las. Ook las hij met vrucht uiteenlopende figuren als Albert Camus en de rechtse econoom Friedrich Hayek.

Hij werd geboren in...