Omgekeerde wereld

Het verlangen naar de omgekeerde wereld duikt altijd op wanneer een bestaande wereld het te bont maakt. Dat is al vaak voorgekomen; daarom is ‘de omgekeerde wereld’ een vast thema in literatuur en politieke geschiedenis. Alles op zijn kop zettende revoluties zijn er de uitdrukking van, ook als ze niet gewelddadig verlopen, zoals de Fluwelen Revolutie in Tsjechoslowa­kije in 1990. Er is altijd sprake van omkering van de machtsverhoudingen. Carnaval is zo’n omgekeerde wereld, en de nar die de koning de les leest.

Helaas, er bestaan ook andere omgekeerde werelden. Zoals die waarin managers zich geleidelijk meester maken van de zeggenschap van degenen die op de werkvloer het echte werk doen en die daarover altijd zelf zeggenschap hebben gehad. Dan ontstaat de omgekeerde wereld volgens het ‘managersmodel’. Dat model heeft zich de laatste tijd op de universiteiten de macht toegeëigend.

De hoogleraren, wetenschappelijke medewerkers en decanen van de...