Gezegende tegenslagen

Er wordt veel om gevraagd en er wordt ruimte en geld voor beschikbaar gesteld, maar ‘innovatie’ laat zich plannen noch voorspellen. Men zou het wel anders willen, maar alles hangt af van de zonderlinge enkeling die eindeloos met zijn handen of hersens aan het knutselen is. Iets nieuws bedenken is geen teamwerk, je kunt er niet met z’n allen de schouders onder zetten. Deze schijnbaar romantische kijk op het ontstaan van echt vernieuwende ideeën is afkomstig van de allerminst romantische cultureel antropoloog Anton Blok in zijn even zakelijke als erudiete boek De vernieuwers. Volgens Blok kun je intelligent zijn, rijk zijn, tot een bevoorrechte klasse behoren, talent hebben en een hoge opleiding hebben gehad, maar dat is nog niet genoeg om voor echt vernieuwende ideeën in wetenschap of kunst te zorgen. Wat eraan ontbreekt zijn de zegeningen van de tegenslag.

Noem een groot denker of uitvinder of hij is een onwettig kind, heeft vroeg een moeder of vader...