Hier kijk ik naar uit * 2014 *

Je vinger moet de scrolltoets geruime ingedrukt houden om alles te kunnen zien wat Jerome McGann in zijn 77-jarige leven heeft geschreven. McGann is hoogleraar aan de Universiteit van Virginia en de schrijver van het bij Harvard te verschijnen A New Republic of Letters, een boek over ‘Memory and Scholarship in the Age of Digital Reproduction’.

McGann springt in de toekomst. De nieuwe Republiek der Letteren zal zich in computers en laptops bevinden. Zijn eigen publicatielijst aan papieren boeken en artikelen gaat tot het verleden behoren. Alfawetenschappers moeten vertrouwd gemaakt worden met de technische eisen die worden gesteld aan het digitaal bewaren en toegankelijk maken van cultuur. De schatkamer, de bewaarplaats, het depot van de cultuur zal niet meer primair bestaan uit een bibliotheek met lonkende wanden aan boeken.

McGann heeft een heel breed begrip van de Republiek der Letteren. Hij wil vooral het cultureel erfgoed aan oude boeken,...