Tegen de verlokking

Odysseus staat bekend als een moedig man die veel tegenstand overwon tijdens zijn omzwervingen. Toch was hij er niet gerust op dat hij weerstand zou kunnen bieden aan de zang van de Sirenen toen hij hun eiland naderde. Ook van zijn bemanning was hij niet zeker. Hij liet was in hun oren stoppen. Zelf liet hij zich vastbinden aan de mast van het schip. Zo passeerden ze veilig het met skeletten bezaaide eiland.

Dat Odysseus zich liet vastbinden, geldt als een geval van verstandige uitbesteding van discipline. Hij zou anders de verlokkingen niet hebben weerstaan.

Het uitbesteden van discipline komt vaak voor: de wekker zetten, de barman vragen je niet meer in de schenken. Marli Huijer, de schrijfster van het boek met de strenge titel Discipline, is zelf niet in beweging te krijgen als ze haar discipline niet zou uitbesteden aan een deadline. Discipline roept militaire en kostschoolachtige associaties op. Het wordt zelden of nooit neutraal gebruikt. Huijer is de...