Shakespeare en Kafka ontlopen elkaar niet veel in het aantal boeken dat over hen is geschreven. Toch vond Sipko Melissen een witte plek in Kafka’s biografie. Hij kleurde hem in.

Van Franz Kafka weten we alles. Ook al wilde hij zelf dat alles wat hij aan papieren, romans en verhalen achterliet zou worden vernietigd, het is allemaal bewaard. Elke snipper, ook letterlijk: op zijn sterfbed in 1924 kon hij niet meer praten vanwege longtuberculose en communiceerde daarom via kleine briefjes. Alles van hem en over hem is ook gepubliceerd: zijn brieven, zijn dagboeken, de onafgemaakte romans Het proces, Amerika, Het slot, de verhalen en de herinneringen van vrienden als Max Brod, Gustav Janouch en de getuigenissen van schoolgenoten en kennissen. Kafka, de gedetailleerde driedelige biografie van Reiner Stach, waarvan het laatste deel in 2014 verscheen, completeert zo ongeveer alle kennis over het leven en werk van Kafka.

Kafka zou hiermee een open boek moeten zijn, maar dat is allerminst...